صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/THpFdk9TWTBOeVl3SmpBaFRXOWtaV3dtTVRRNUx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVpINUxCT09GZmU4JTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/THpFdmFHOXRaU1l2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1KcGh0T3JieUZZMCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/THpFdlkyOXVkR0ZqZEhWekpqUW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1qcm5hRzUxZ1RuYyUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/THpFdlkyOXVkR1Z1ZEdkeWIzVndiR2x6ZENZek15WXdKakFoUVhKakpqQXZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLWcycmcwTThlVDN3JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - دوكوهه السلام اي خانه اي عشق
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
صفحه اصلي>راهيان نور>يادمان ها>دوكوهه
نويسنده:
امتياز به مطلب:
5.0 (2)
/2
1392/11/24
بازديد: 24771
يادمان دوكوهه

دوكوهه السلام اي خانه اي عشق

دوكوهه السلام اي خانه اي عشق

دوكوهه نام منطقه و پادگاني است در 4 كيلومتري شمال غربي شهر انديمشك و در مجاورت جاده انديمشك – خرم آباد . شهرك دوكوهه در شرق جاده و پادگان دوكوهه در غرب جاده واقع شده است.

علت نامگذاري اين منطقه به اين نام ، وجود دو ارتفاع 316 و 288 متري در كنار يكديگر  در اين منطقه است (با فاصله كمتر از 1 كيلومتر) كه مانند دوكوه دوقلو در اين منطقه مسطح خودنمايي مي كنند.

موقعيت جغرافيايي بخش مركزي اين پادگان 32 32 15N,48 18 15E  مي باشد.

اين پادگان قبل از انقلاب يك پادگان پشتيباني براي لشگر 92 اهواز و مقرهاي نظامي جنوب غربي كشور تعبيه شده بود همچنين ساختمان هايي براي نظاميان خدمت كننده در پايگاه شكاري دزفول به صورت نيمه ساز در اين پادگان وجود داشت.

اين پادگان از شرق به جاده خرم آباد – انديمشك و از شمال و غرب به رودخانه فصلي بالارود منتهي مي گردد . بخش جنوبي آن توسط فنس ها و عوارض مصنوعي محدود گرديده است .

مساحت اين پادگان با حواشي آن 15 كيلومتر مربع مي باشد كه وسعت بخش اصلي آن كمتر از 5 كيلومتر مربع مي باشد.

بخش اصلي پادگان كه شامل ساختمان هاي گردان ها ، ساختمان هاي اداري ، دژباني و انبار و ادوات و همچنين زمين صبحگاه در كنار يكديگر و در نزديك جاده قرار دارند.

 

 


 

اين پادگان يكي از بزرگ ترين پادگان هاي ارتش جمهوري اسلامي بود كه با شروع جنگ تحميلي در اختيار سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار گرفت و در دوران دفاع مقدس به مهمترين پادگان عملياتي در خوزستان تبديل شد.

اين پادگان عقبه يگان هاي عمل كننده در عمليات فتح المبين بود و پس از آن نيز به پادگان تيپ 27 (لشگر 27) حضرت محمد رسول الله (ص) تبديل شد، همچنين لشگر 10 سيدالشهداء (ع) نيز در همين پادگان تشكيل و راه اندازي گرديد كه بعدها مقر اصلي آنها به نزديكي همين پادگان ( كه اكنون به نام پادگان شهيد كلهر معروف گرديده است ) منتقل گرديد.

 


 

دوكوهه داراي دو نوع ساختمان بود : ساختمان هاي يك طبقه كه در قسمت شمال و غرب پادگان قرار داشتند و نوعاً واحدهاي اداري بودند كه كارهاي ستادي وخدماتي مي كردند و ديگر، ساختمانهاي پنج طبقه اي كه آسايشگاه نيروهاي رزمنده بود.

از آنجا كه  جنگ تحميلي پيش از تكميل كارهاي تأسيساتي پادگان شروع شده بود. در نتيجه ، ساختمان ها فاقد سيستم تهويه و دست شويي و لوله كشي آب مناسب بودند. درها وپنجره ها شيشه نداشت و خيابان هاي پادگان ، شني بود. زمين صبحگاه ، حمام و بعضي واحدها مثل مخابرات ، حسينيه شهيد همت ، آرايشگاه و ساير سرويس هاي خدماتي بعدها به وجود آمد.

ساختمان هاي پنج طبقه در بخش جنوبي پادگان قرار دارند ، هر كدام از اين ساختمان هاي پنج طبقه به نام يك گردان پياده نام گرفت كه هنوز هم بر پيشاني بعضي از اين ساختمان هاي جلوه نمايي مي كند .

گردان هاي (ساختمان ها) انصار، مالك اشتر ، حبيب بن مظاهر ، مقداد ، عمار و حمزه ، كميل، ابوذر، فاطمه زهرا و ....

در بخش مركزي دوكوهه حسينيه شهيد همت وجود دارد كه قلب اين پادگان نام گرفته و شاهد شب زنده داري ها و اشك هاي رزمندگان اسلام بوده است .حوضي كه در مقابل اين حسينيه وجود دارد صفايي عجيب به اين حسينيه مي دهد.

در ضلع شمالي حسينيه ، دو ساختمان پنج طبقه ديگر به نام هاي ذوالفقار و القارعه كه مقر گردان هاي زرهي بودند، وجود دارد.

كمي بالاتر از ساختمان گردان و ذوالفقار محوطه وسيعي وجود دارد كه نمادي از قدس در آن خودنمايي مي كند ، اين محوطه زمين صبحگاه بوده است كه محل تمرين ها و گردهمايي بسيجيان دوكوهه بوده است.

در بخش جنوبي زمين صبحگاه حمام هاي دوكوهه و در بخش شمالي آن ساختمان هاي يك طبقه ( ساختمان هاي اداري ) قرار دارند.

در فاصله 2 كيلومتري جنوب غربي از ساير ساختمان هاي دوكوهه، يك حسينيه وجود دارد كه به نام حضرت زهرا(س) نام گرفته است كه مقر رزمندگان مخلص تخريبچي بوده است.

مقر اين رزمندگان به علت تمرين هاي ويژه و سخت تر دور از ساير گردان ها قرار داشته است در چند قدمي اين حسينيه هنوز هم چال هايي شبيه قبر وجود دارند كه محل خلوت ها و  مناجات هاي اين رزمندگان بوده است.

دوكوهه به عنوان بزرگ ترين پاتوق و منزل گاه سر راه جبهه ي جنوب بود و باب الجنّه اي براي تدارك و تجهيز و سازمان دهي نيروها. مثل يك شهر و يك كشور، از جمعيّت ، تحرك ، نشاط و زندگي مملو بود.حسينيه اش مثل مساجد جامع و خيابان هايش مثل محله هاي جنوب شهر، سرشار از حضور و حركت و عشق و آمادگي .

دژباني دو كوهه به عنوان مدخل شهر عشق ، هميشه ي خدا شلوغ بود. گروه گروه  بچه هاي بسيجي وارد مي شدند و از همين جا عازم خطوط نبرد مي شدند.

 

 

 

 


 

حاج احمد متوسليان فرمانده تيپ مقتدر محمد رسول الله(ص) بود. او با تدبيرها و شجاعت مثال زدني اش ، نقشي بسيار مهم و كارآمد در حل بحران هاي كردستان به ويژه در مريوان ايفا كرد، ايشان در زمستان سال 1360 به همراه ياران خويش از مريوان و پاوه به خوزستان آمد و پس از مدتي استقرار در مدرسه اي در دزفول به همراه يارانش در دوكوهه مستقر و تيپ محمد رسول الله(ص) را راه اندازي كرد.

اين تيپ و در راس آن فرمانده دلاور آن ،در دو عمليات فتح المبين كه در 2 فروردين 1361 آغاز گرديد و منجر به آزادي بخش شمالي خوزستان شد؛ و عمليات بيت المقدس كه در 10 ارديبهشت تا 3 خرداد همان سال اجرا و منجر به آزادي خرمشهر شد؛ نقشي اساسي ايفا كرد.

بعد از آزادي خرمشهر و حمله رژيم منحوس صهيونيست به لبنان و سوريه ، تيپ محمد رسول الله (ص) به همراه فرمانده آن جهت نجات مردم سوريه ولبنان؛ عازم سوريه شد كه بعد از مدتي به علت تعلل مسئولان وقت سوريه راهي ايران شد ، ليكن پيش از بازگشت اين تيپ ، فرمانده رشيد آن احمد متوسليان به همراه تقي رستگار مقدم، كاظم اخوان(خبرنگار) و سيد محسن موسوي(كاردار سفارت ايران در بيروت) توسط عمال رژيم صهيونيست ربوده شدند.

بعد از ربوده شدن اين فرمانده اسطوره اي ، پادگان دوكوهه به نام سردار دلاور اسلام حاج احمد متوسليان نام گرفت.

 


 

اكنون دوكوهه حالتي دو بخشي پيدا كرده كه با فنس و ديوار از هم جدا شده اند، بخش شرقي  آن در اختيار لشگر 27 حضرت محمد رسول الله(ص) قرار دارد ، اين بخش بيشتر حالت يادماني دارد و يكي از محل هاي بازديد كاروان هاي راهيان نور است.

بخش غربي پادگان در اختيار ارتش جمهوري اسلامي مي باشد كه ساختمان هاي پنج طبقه آن مسكوني شده و قسمت هاي ديگر به صورت انبار مهمات و... در آمده است.

 

برچسب ها:
مطلب مرتبطی وجود ندارد.

ارسال نظر
00
  ● سحر احمدپور
دوكوهه السلام اي خانه عشق       سلام ما به تو مي خانه ي عشق دوكوهه منزل و مأواي عشاق       دگر خالي شده از جاي عشاق دوكوهه با صفا بودي و زيبا         چرا حالا شدي تنهاي تنها    دوكوهه از چه چون ويرانه هستي     تو خالي از گل و پروانه هستي  دوكوهه صبحگاهت با صفا بود        كلاس درس ايثار و وفا بود دوكوهه گوكه گردان ها كجايند        مگر نزد شهيد كربلايند  دوكوهه آن حسينيه ي همت           دگر پرگشته است از خاك غربت  دوكوهه كو يگان ذوالفقارت         كجايند عاشقان بي قرارت
پاسخ     1393/05/27
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :