صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tnk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtSFF0aVJzcm04WDglM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC03OHpOd3pudzZvdyUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1lY3Q0VTM0bzRSayUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLSUyZlBrRU40aCUyZkdKdyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
ايثار و شهادت>دستاوردها
امکانات بعنوان ملاک ارزیابى‏
امکانات بعنوان ملاک ارزیابى‏
انقلاب اسلامى براى تحقق اهدافش و برآورده کردن خواسته‏ها و نیازهاى مردم چه امکاناتى در اختیار داشته است؟ این پرسش، عقلایى است و در رشته‏هاى علمى و معرفتى گوناگون بصور مختلفى متجلى شده است. مثلاً در علم حقوق و فقه مى‏گویند: «تناسب حق و تکلیف» یعنى‏(4) اگر کسى تکلیفى بعهده داشت باید متناسب با آن حقوقى داشته باشد تا بتواند آن تکلیف را انجام دهد. در علم مدیریت از تناسب وظایف و مأموریتها با امکانات و اختیارات سخن مى‏گویند. (5)
اصل سوم قانون اساسى‏
اصل سوم قانون اساسى‏
«دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را براى امور زیر بکار برد:
سعی عده ای در جهت کنار گذاشتن آرمان های انقلاب
سعی عده ای در جهت کنار گذاشتن آرمان های انقلاب
دستاوردهاي پزشكي بعد از انقلاب
دستاوردهاي پزشكي بعد از انقلاب
دستاوردهاي اقتصادي انقلاب اسلامي ايران
دستاوردهاي اقتصادي انقلاب اسلامي ايران
دستاوردهاي انقلاب اسلامي| توسعه ملي
دستاوردهاي انقلاب اسلامي| توسعه ملي
دستاوردهاي انقلاب!!! تروريست ها براي مردم سوريه
دستاوردهاي انقلاب!!! تروريست ها براي مردم سوريه
كليپ دستاوردهاي انقلاب
كليپ دستاوردهاي انقلاب
مقايسه قبل از انقلاب با بعد از آن
مقايسه قبل از انقلاب با بعد از آن
چه فرق هايي كرده ايم. جامعه ايران هر چند رو به تعالي است و در اين راه نيز هنوز مشكلات و نقص هايي دارد اما تفاوت هاي فاحشي با قبل خود پيدا كرده است. اين تفاوت ها را بخوانيد.
بازتاب جهاني انقلاب اسلامي بر دولتها
بازتاب جهاني انقلاب اسلامي بر دولتها
امروزه نه تنها علاقمندان و شيفتگان انقلاب اسلامي؛ حتي دشمنان و مخالفان انقلاب ترديدي ندارند و معترف‌اند كه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و سقوط رژيم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي در سال 1357 ش (1979 م) نقطه عطف مهمي نه تنها در تاريخ تحولات سياسي اجتماعي جهان اسلام و حتي جهان بشريت بوده است.
بازتاب سياسي انقلاب
بازتاب سياسي انقلاب
در پاسخ به اين سؤال كه انقلاب اسلامي ايران، چه تأثيراتي بر حركت‌هاي سياسي اسلامي معاصر گذاشت ؟ به آثار متعدد و متنوع مي‏توان اشاره كرد. پرداختن به همه اين آثار، از حوصله اين مقاله خارج است. بنابراين، تنها به بخشي از اين بازتاب، در دو قسمتسياسي و فرهنگي اشاره مي‏كنيم:
دستاوردهاي داخلي انقلاب اسلامي2
دستاوردهاي داخلي انقلاب اسلامي2
البته بايد توجه داشت كه با وجود پيشرفت‌هاي حاصله در عرصه‌هاي مختلف علوم و فناوري، كشاورزي، صنعت، خدمات
دستاوردهاي انقلاب اسلامي (2)
دستاوردهاي انقلاب اسلامي (2)
در مطلب گذشته مقداري از دستاوردهاي انقلاب به بيان قيلم درآمد در اين مطلب ادامه اين دستاوردها را با هم مي خوانيم.
دستاوردهاي انقلاب اسلامي(١)
دستاوردهاي انقلاب اسلامي(١)
انقلاب اسلامي در اواخر قرن بيستم، جهان را به لرزه درآورد و نور اميد را در دل مسلمانان و مستضعفان عالم روشن كرد. اين انقلاب عظيم دستاوردهاي فراواني در داخل و خارج از كشور داشت. اگر چه احصاء كامل اين دستاوردها، سال‌ها به طول مي‌انجامد، اما بررسي گذراي آنها از باب (و اما بنمه ربك فحدث) خالي از فايده نيست.
از آموزه‌های عرفا تا آموزه‌های شب عملیات
از آموزه‌های عرفا تا آموزه‌های شب عملیات
«برای مردم حجی است و برای من حجی است و من به زیارت دوستی می‌روم که در من مأوا دارد، آن‌ها گوسفندان را قربانی می‌کنند و من خون و جانم را اهدا می‌کنم. قومی برگرد حرم طواف می‌کنند، بی‌آن‌که از جایی به جایی روند...»
آزادي در سايه استقلال
آزادي در سايه استقلال
استقلال و آزادي از محوري ترين شعارها و خواسته هاي ملت مسلمان ايران در دوران مبارزه براي دستيابي به جمهوري اسلامي به شمار مي روند. اين دو شعار راهبردي آن گاه معنا و ارزش واقعي خود را پيدا خواهند كرد كه در چارچوب جمهوري اسلامي،تفسير شده و جامه عمل پوشند. استقلال بدون آزادي، يعني بدون ظهور اراده مردم،
انقلاب اسلامي، تعالي معرفت
انقلاب اسلامي، تعالي معرفت
انقلاب اسلامي ايران تنها براي بهبود وضع معاش مردم شكل نگرفت، بلكه فراتر از اين، يك ماهيت ارزشي و ديني دارد و از اين رو، اساسي ترين وصف انقلاب ايران، «اسلامي» بودن آن است. در اين نوشتار، به راه‌هاي جهاني سازي انقلاب اسلامي ايران براي رسيدن به يك تمدّن اسلامي اشاره شده است.
احياي معنويت انديشي
دست آوردهاي اقتصادي و نظامي؟
دست آوردهاي اقتصادي و نظامي؟
آشنايي با تمام دستاوردها و تغييرات ناشي از انقلاب اسلامي مستلزم تحقيقات مفصلي مي باشد كه در اينجا مجال آن وجود ندارد ، از طرفي كتاب جامعي كه همه مسائل و وضعيت كشو
بازتاب جهاني انقلاب اسلامي، انفجار نور
بازتاب جهاني انقلاب اسلامي، انفجار نور
جهان در قرن بيستم، تحولات گسترده و وقايع متنوع، متضاد، تأثيرگذار و در عين حال خيره كننده اي را شاهد بود. سرعت و ابعاد گسترده اين تحولات در قرن بيستم به تنهايي با آنچه در قرون پيشين بر جهان گذشته، برابري مي نمايد. جنگ هاي جهاني، انقلاب ها و تعارضات و درگيري هاي ميان جوامع، بخش قابل توجهي از تحولات قرن گذشته را به خود اختصاص دادند. برخي از اين رخدادها با تمامي اهميت آنها دامنه اثر محدودي از خود به جاي نهاده و برخي پويايي جريانات دروني خود را حفظ نموده و گستره كلاني از ساختارها و فرآيندهاي نظام بين الملل را تحت تأثير قرار دادند. وقوع انقلاب اسلامي در كنار فروپاشي اتحاد جماهير شوروي از جمله حوادثي است كه تأثير فوق العاده و شگفت آوري در وراي مرزها و نظام بين الملل بر جاي گذارده است. تحولات و وقايع فوق، عناصر دروني نظام بين الملل را به شكل عميقي تحت تأثير قرار داده اند.
دستاوردهاي نظام
1- ولايت فقيه عظيم ترين دستاورد نظام (با اختياراتش مثل اختيارات معصومين(ع)
2- مردمي بودن نظام
3- دولت خدمتگزار: همت بر خدمت است:

- تأكيد امام بر مردم
- استثنائي بودن اين مردم
............................. 

آزادي
برداشتي انساني از آزادي
مضمون كلام امام علي(ع)
= اين كه آزادي اينگونه است ربطي به جامعه قديم و جديد ندارد، حقوق بشر و حدود بشر ربطي به قديم و جديد ندارد و مرور زمان در آن دخالت ندارد.(پس حقوق بشر قراردادي نيست كه لايه اش اين است كه قبل از آن هيچ حقي نبوده است.)
= اين زاويه نگاه به آزادي است (براي حلّ اختلاف نظري در آزادي)
= با اين نگاه، دعواي بين آزادي و عدالت مطرح نيست كه كدام مقدّم است.
عدالت يعني احقاق حقوق و آزادي هم عين حقوق و سر جمع حقوق بشر است.
دستاوردها
دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران از ديروز تا امروز
ترديدي نيست كه شأن و شايستگي‌هاي مردم ايران به عنوان پايه گذار يكي از قديمي‌ترين تمدن هاي جهان و خردمند ترين انسانهايي كه بي هيچ تعصبِ غير منطقي و جاهلانه، آخرين، برترين و كامل‌ترين دين آسماني را برگزيده‌اند، بسيار بالاتر از چيزي است كه هم اكنون به آن دست يافته اند...،
دستاوردها
نگاهي به دستاوردهاي انقلاب اسلامي
صدور فرمان حضرت امام (ره) درباره ي «سلمان رشدي» مرتد به خاطر توهين به مقدسات اسلام، يكي از دست آوردهاي انقلاب اسلامي ايران است كه اين اقدام شجاعانه باعث تحقير شديد دنياي غرب و عزت و سربلندي براي اسلام شد.

دستاوردها
استقلال دستاورد درخشان انقلاب اسلامي:
انقلاب اسلامي كه مهم ترين رويداد تاريخ معاصر ايران و يكي از تاثير گذار ترين پديده هاي عصر حاضر جهان است , دستاوردهاي بسيار گسترده اي براي ميهن ما و كل جهان اسلام داشته است . اگر از موضوع احياي اسلام سياسي كه بزرگترين دستاورد جهاني و فراملي انقلاب است , در گذريم , بدون ترديد كسب و استمرار « استقلال » براي ايران را بايد دومين و يكي از درخشان ترين دستاورد انقلاب اسلامي بدانيم .
كل صفحات2صفحه1تعداد در هر صفحه