صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TlM4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtUmVFUWJRQ0lydjAlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TlM4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXdTa3AlMmZ0aU5RRzQlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TlM4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1BeDk2MURSelpZOCUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
ايثار و شهادت>مباني انقلاب
با توجه به این که بعد از رضاخان گروه‌های زیادی (مذهبی) شکل گرفت، ولی با این همه گروه‌های متعدد مذهبی و اعتقادی از چه روی در موقعیت رهبری این نهضت قرار گرفتند؟
با توجه به این که بعد از رضاخان گروه‌های زیادی (مذهبی) شکل گرفت، ولی با این همه گروه‌های متعدد مذهبی و اعتقادی از چه روی در موقعیت رهبری این نهضت قرار گرفتند؟
با توجه به این که بعد از رضاخان گروه‌های زیادی (مذهبی) شکل گرفت، ولی با این همه گروه‌های متعدد مذهبی و اعتقادی از چه روی در موقعیت رهبری این نهضت قرار گرفتند؟
غیر از امام خمینی کدامیک از مراجع نجف و قم با شاه مخالف بودند؟
غیر از امام خمینی کدامیک از مراجع نجف و قم با شاه مخالف بودند؟
هیچ یک از مراجع تقلید هرگز در طول تاریخ با کسی که علناً مخالف و دشمن دین باشد موافق و سازگاری نداشته‌اند، خصوصاً در تاریخ معاصر چنین چیزی اتفاق نیفتاده است که احدی از مراجع شیعه با سلاطین جور عصر خاصی مانند پهلوی موافق بوده باشند.
آیا روشنفکران در شروع انقلاب اسلامی و بعد از آن نقش داشته‌اند؟ نقش مثبت یا منفی آنان چیست؟
آیا روشنفکران در شروع انقلاب اسلامی و بعد از آن نقش داشته‌اند؟ نقش مثبت یا منفی آنان چیست؟
در ابتدا لازم است که روشنفکری را تعریف نموده سپس ضمن تقسیم روشنفکران به نقش آنان بپردازیم.
در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران...
در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران...
رزمنده ای که امام خمینی دلتنگ او شد
رزمنده ای که امام خمینی دلتنگ او شد
توطئه و نفاق در کلام امام خمینی
توطئه و نفاق در کلام امام خمینی
سخنانی تکان دهنده از امام خمینی در مورد مردم و مسئولین!
سخنانی تکان دهنده از امام خمینی در مورد مردم و مسئولین!
اظهارات قاطعانه و قابل تامل از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، خمینی بزرگ در مورد نحوه برخورد مسئولین نظام با مردم و هشدار به رجال سیاسی کشور در مورد عواقب شومِ ظلم به ملت که بسیار جالب و شنیدنی است...
مواضع امام خمینی(ره) درباره آمریکا
مواضع امام خمینی(ره) درباره آمریکا
توصیه ی امام خمینی(ره)به جوانان
توصیه ی امام خمینی(ره)به جوانان
امام خمینی(ره)درباره ی تکلیف ما
امام خمینی(ره)درباره ی تکلیف ما
واکنش امام خمینی به تملق فخرالدین حجازی
واکنش امام خمینی به تملق فخرالدین حجازی
امام خمینی(ره)و آشنایی بادین اسلام
امام خمینی(ره)و آشنایی بادین اسلام
امام خمینی(ره)درباره ی هدف اسلام
امام خمینی(ره)درباره ی هدف اسلام
امام خمینی : خدا می داند انقلابی عمل می کنم !
امام خمینی : خدا می داند انقلابی عمل می کنم !
سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در ختم غائله ی کردستان/سرکوب نمودن غائله پاوه در مورخه ۲۸/۵/۵۸ که منجر به خروج عناصر ضد انقلاب شهر پاوه و آزادسازی این شهر از وجود منافقین شد.
اگر مقصد انبیا حاصل شده بود دولت امریکا حالا نبود
اگر مقصد انبیا حاصل شده بود دولت امریکا حالا نبود
سخنان مهم امام خمینی ره//لزوم وحدت مسلمین
هدف خمینی از انقلاب اسلامی چه بود؟
هدف خمینی از انقلاب اسلامی چه بود؟
وحید جلیلی: انقلاب اسلامی و هنر و ادبیات انقلابی
وحید جلیلی: انقلاب اسلامی و هنر و ادبیات انقلابی
ما تا آخرین نفس ایستاده ایم
ما تا آخرین نفس ایستاده ایم
امام خمینی ره خدا بزرگان را از ما ترساند
امام خمینی ره خدا بزرگان را از ما ترساند
امام خمینی (ره): ما برای شکممان قیام نکردیم
امام خمینی (ره): ما برای شکممان قیام نکردیم
امام خمینی (رحمة الله علیه) ۱۲ آبان ۱۳۵۹ ما برای شکممان قیام نکردیم که اگر شکممان را یک وقت جلویش را بگیرند ما بنشینیم سر جایمان، ما برای اسلام قیام کردیم.
شعار های مردم در روزهای انقلاب اسلامی؛
شعار های مردم در روزهای انقلاب اسلامی؛
تهدیدات انقلاب اسلامی
تهدیدات انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی (حسن عباسی)
انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی (حسن عباسی)
انقلاب اسلامی نمادی از هویت ملی ایران اسلامی
انقلاب اسلامی نمادی از هویت ملی ایران اسلامی
كل صفحات12صفحه1تعداد در هر صفحه