صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - موزه دفاع مقدس استان خراسان رضوي
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>دفاع مقدس>موزه هاي جنگ
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/05/27
بازديد: 22645

موزه دفاع مقدس استان خراسان‌رضوي

موزه دفاع مقدس استان خراسانرضوي

نحوه شكل گيري طرح/ خبرنگار خراسان

تاسيس موزه دفاع مقدس يكي از راهكارهاي نهادينه سازي ارزش هاي دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ايثار و شهادت به نسل امروز جامعه است و در حالي كه حدود ۲۰ سال از پايان جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران مي گذرد، به نظر مي رسد ضرورت دارد تا با ايجاد موزه هاي دفاع مقدس بتوان بخشي از حال و هواي ثانيه هاي دفاع مقدس را به نسلي كه جنگ را نديده اند، منتقل كرد.

 

اما در حالي كه تاكنون بعضي استان هاي كشور صاحب موزه دفاع مقدس شده اند، ساخت موزه دفاع مقدس استان خراسان رضوي حدود ۱۰ سال است كه به دليل تامين نشدن زمين مناسب معطل مانده است و خراساني كه در طول ۸ سال دفاع مقدس بيش از ۲۳هزار شهيد تقديم انقلاب اسلامي كرده است، اكنون محروم از موزه دفاع مقدس است.

سابقه ساخت موزه دفاع مقدس استان

در جلسه علني دوره دوم شوراي اسلامي شهر مشهد در مردادماه ۱۳۸۵ نظر كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر در ارتباط با نامه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس خراسان رضوي در خصوص احداث موزه دفاع مقدس قرائت و با تصويب اعضاي شوراي شهر مقرر شد ۲تا۳هزار مترزمين در مجاورت تپه نورالشهداي كوهسنگي براي ايجاد فضاي ساختماني موزه دفاع مقدس در اختيار اين بنياد قرار گيرد و طي ۲ ماه نقشه هاي اجرايي آن تحويل شورا و شهرداري شود.

در اين مصوبه تاكيد شد بنياد مكلف است پس از تحويل زمين ظرف ۱۲ ماه نسبت به اجراي پروژه و پيشرفت فيزيكي ۳۰ درصد عمليات آن اقدام كند.

غلامحسن دلاور رئيس كميسيون وقت فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر دوم مشهد گفت: وجود مزار شهداي گمنام و موزه بزرگ خراسان در مجموعه فرهنگي كوهسنگي اين مكان را از جايگاه مناسبي براي ايجاد موزه دفاع مقدس خراسان برخوردار كرده است.

وي سهولت تردد و حضور انبوه زائران و مجاوران در اين مكان تفريحي-توريستي را از دلايل موافقت كميسيون با ايجاد موزه دفاع مقدس در اين مكان اعلام كرد.

مهندس «بني هاشمي» شهردار وقت مشهد نيز در اعتراض به اين نظريه گفت: نمادهاي اسلامي در جامعه بايد در خور شأن موضوع باشد.

وي افزود: از آنجا كه دفاع مقدس و حماسه ملت ايران نقطه عطفي در تاريخ سياسي كشور است ضرورت دارد در مكان يابي احداث موزه دفاع مقدس خراسان دقت بيشتري صورت گيرد.

وي با اشاره به اين كه مجموعه كوهسنگي مشهد يك نقطه گردشگري ويژه است، افزود: موزه دفاع مقدس نيازمند فضاي گسترده است و با اين فضاي اندك، در آينده با مشكل مواجه خواهد شد؛ لذا مكان يابي موزه در كوهسنگي را در خور شأن دفاع مقدس نمي دانيم.

وي با انتقاد از بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس خراسان رضوي گفت: اين بنياد نتوانسته است وظيفه خود را به درستي انجام دهد.

۱۶ دي ماه ۱۳۸۶

طرح جمعي از اعضاي شوراي اسلامي شهر مشهد درباره اختصاص ۱۰ هكتار زمين براي احداث موزه دفاع مقدس به تصويب اعضاي حاضر در جلسه علني نرسيد.

در نظريه كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر مشهد اعلام شده با عنايت به محدود بودن فضاي پيشنهادي ۲ تا ۳ هزار متر از اراضي پارك كوهسنگي براي ايجاد موزه دفاع  مقدس كه در ۲۴ مرداد ماه ۸۵ به تصويب شوراي شهر مشهد رسيده، شهرداري مشهد موظف شد ظرف مدت يك ماه زميني را به مساحت حداقل 10 هكتار در مناطق ۴ و ۵ شهرداري جانمايي و براي ساخت موزه معرفي كند.

پس از اظهارنظر برخي اعضا در موافقت و مخالفت با اين پيشنهاد مهندس پژمان شهردار مشهد گفت: در ضرورت ايجاد موزه دفاع مقدس در شهر مشهد ترديدي نيست و بر اساس آخرين گفت و گو با استاندار و مسئولان استان و بازديد ميداني قطعه زميني در ضلع جنوب پارك كوهسنگي و مجاور بزرگراه و آموزشگاه ثامن الائمه كه از اراضي سپاه پاسداران مي باشد و داراي كاربري فرهنگي است به اين مهم اختصاص يافته است.

«سيد محمد پژمان» گفت: سردار صفوي فرمانده وقت سپاه نيز با واگذاري حدود ۷ هكتار به اين مجموعه موافقت كرده و ضرورتي براي پي گيري و تأمين زمين در نقطه ديگري از شهر وجود ندارد.

به گفته وي شهرداري مشهد موافقت كرده است در صورت ايجاد موزه دفاع مقدس با ساخت زيرگذري مناسب ارتباط آن را با مجموعه پارك كوهسنگي برقرار كند.

وي از اعضاي شوراي شهر خواست اجازه دهند پرونده ۷-۶ ساله موزه دفاع مقدس در مشهد به نتيجه رسيده و بسته شود.

۱۰ سال معطلي براي تأمين زمين

در همين حال مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس خراسان رضوي درباره سرنوشت موزه دفاع مقدس استان به خراسان گفت: بالاخره محل ساخت موزه دفاع مقدس استان مشخص شد و ۱۳ هكتار زمين از مجموع حدود ۷۰ هكتار زمين مجموعه فرهنگي آيه ها در حد فاصل ميدان جمهوري اسلامي و ميزان جهاد مشهد به اين امر اختصاص يافت.

سرهنگ محمد احراري با اشاره به اين كه هنوز اين زمين تحويل ما نشده است افزود: منتظر تحويل زمين اختصاص داده شده براي ساخت موزه از سوي سپاه هستيم تا كار خود را آغاز كنيم.

وي ادامه داد: چند نقطه را براي ساخت موزه دفاع مقدس استان پيش بيني كرده بوديم؛ اما پس از كار كارشناسي مشخص شد كه بهترين نقطه براي اين امر در حدفاصل ميدان جمهوري اسلامي تا ميدان جهاد است.

مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان اظهار داشت: پس از دو سال پي گيري، شوراي شهر قطعه زميني را در جنوب ارتفاعات كوهسنگي و پشت پست برق به اين امر اختصاص داد كه قصد انجام عمليات اجرايي را داشتيم كه باز هم شهرداري اما واگرهايي داشت و در نهايت به نتيجه مطلوبي كه بايد مي رسيد، نرسيد و اجماع تمام دستگاه هايي كه بايد در اين باره اظهارنظر مي كردند، در اين مورد وجود نداشت.

وي اضافه كرد: پس از جلسات متعدد مقرر شد تا ۱۳هكتار از زمين مجتمع آيه ها به اين امر اختصاص يابد و موزه دفاع مقدس به وسيله زيرگذر يا روگذر به مجتمع كوهسنگي متصل شود.

وي درباره اعتبار در نظر گرفته شده براي احداث موزه دفاع مقدس خراسان رضوي نيز اظهار داشت: تا زمين تحويل نشود، اعتباري براي ساخت موزه اختصاص پيدا نمي كند.

اين مقام مسئول افزود: نخستين اعتباري كه در نظر گرفته مي شود، اعتبار قابل توجهي براي طراحي موزه است؛ زيرا كار طراحي موزه، كار ساده و كم هزينه اي نيست و منعي براي هزينه كرد در موضوع مطالعه، تحقيق و طراحي موزه دفاع مقدس وجود ندارد.

احراري با بيان اين كه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس بارها اعلام كرده كه به محض تحويل زمين مشكلي براي اختصاص اعتبار براي طراحي و استفاده از بهترين امكانات براي ساخت موزه دفاع مقدس استان وجود ندارد، ادامه داد: از اعتبارات دولتي نيز رديفي براي ساخت موزه هاي دفاع مقدس در نظر گرفته مي شود و حتي در جريان بعضي سفرهاي هيئت دولت به استان ها مبالغي براي اين امر اختصاص مي يابد؛ اما به علت قطعي نشدن اين موضوع در خراسان رضوي، نمي توانيم از اين اعتبارات استفاده كنيم.

وي با انتقاد از اجرايي نشدن تصميمات اتخاذ شده در زمينه احداث موزه دفاع مقدس استان علت اين امر را تصميمات بين دستگاهي دانست و گفت: بالاخره واگذاري زمين و تامين اعتبار ساخت موزه بايد انجام و به نقش همه نيروهاي شركت كننده در ۸ سال دفاع مقدس نيز پرداخته شود.

مدير كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس خراسان رضوي خواستار محدود نشدن استفاده از فضاي ۷۰هكتاري مجتمع فرهنگي آيه ها براي برنامه هاي كنگره سرداران و ۲۳هزار شهيد استان هاي خراسان شد و افزود: بايد از اين فضا براي كارهاي دائمي دفاع مقدس استفاده شود.

به هر حال اميدواريم در ايام هفته دفاع مقدس، زمين در نظر گرفته شده براي ساخت موزه دفاع مقدس خراسان رضوي هر چه زودتر از سوي سپاه به اداره كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدساستان تحويل شود تا كار احداث موزه دفاع مقدس استان آغاز و بالاخره پرونده ۱۰ ساله تعيين زمين براي ساخت اين موزه در اين هفته مبارك مختومه شود.

مهر گزارش مي‌دهد:

شكست طلسم 18 ساله موزه دفاع مقدس مشهد/ طرحي كه عاقبت به خير شد

مشهد - خبرگزاري مهر: طلسم 18 ساله موزه دفاع مقدس با پاي كارآمدن استاندار خراسان رضوي و رئيس هيئت امناي باغ موزه دفاع مقدس و اختصاص زمين شكست و امروز عاقبت به خيري اين طرح پاياني براي چشم انتظاري خراساني‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از 18 سال فراز و نشيب‌هاي متعدد؛ استاندار خراسان رضوي، و رئيس هيئت امناي باغ موزه دفاع مقدس پاي كار آمدند تا با همكاري شهرداري مشهد و آستان قدس رضوي، طلسم موزه دفاع مقدس خراسان رضوي كه طرحي ملي است شكسته شود و مطابق وعده استاندار اين بار تصميم اجراي اين باغ موزه قطعي است و به زودي صحنه‌هاي پرشور دفاع مقدس و حماسه آفريني‌هاي فرزندان اين سرزمين براي بيش از 26 ميليون زائر داخلي و خارجي مشهد الرضا بازسازي مي‌شود.

بخش خصوصي براي احداث باغ موزه خراسان رضوي مشاركت كند

استاندار خراسان رضوي در اين خصوص به مهر گفت: 18 سال است كه زمين‌هاي متعددي براي اجراي اين پروژه در نظر گرفته شده و به نتيجه نرسيده است اما اين بار تصميم اجراي اين باغ موزه در بلوار دانشجو مشهد قطعي است.

عليرضا رشيديان عنوان كرد: از سال 75 تا كنون سال‌هاست كه جلسات متعددي در مشهد براي احداث باغ موزه دفاع مقدس اين شهر برگزار شده كه همه آن‌ها بي نتيجه مانده است.

وي گفت: فعالان بخش خصوص كه بسياري از آنها همان رزمندگان زمان جنگ هستند مي‌توانند با سرمايه‌گذاري در احداث اين باغ موزه حضور پررنگ‌تري در حفظ ارزش هاي دفاع مقدس داشته باشند.

استاندار خراسان رضوي بيان كرد: در شهريور ماه امسال نمايشگاهي با همكاري و مشاركت سپاه و ارتش در اين مكان برگزار مي شود و در صورت امكان بخشي از اين ابزار و تجهيزات در اين مكان باقي گذاشته خواهد شد تا شروعي جديد و اعلامي جدي براي اين طرح در ميان مردم باشد.

وي يادآور شد: در حال حاضر تكليف باغ موزه دفاع مقدس در همه استان‌هاي كشور به جز خراسان رضوي تعيين شده و بيش از ۹۰درصد استان‌ها به مرحله احداث يا بهره برداري رسيده اند.

استاندارخراسان رضوي با بيان اينكه اگر احداث اين موزه مرتفع شود مي توانيم در انتقال فرهنگ جهادي به جوانان باب جديدي را بگشاييم؛ افزود: اين عقب ماندگي در ترويج فرهنگ دفاع مقدس در خراسان رضوي با سابقه بسيار درخشان در سالهاي پر خاطره و ماندگار هشت سال جنگ تحميلي بايد با افتتاح اين مكان هر چه زودتر برطرف شود.

رشيديان به ميزان دقيق اعتبار براي اين اجراي اين پروژه اشاره‌اي نكرد و گفت: اجراي اين طرح ملي نيازمند حمايت‌هاي همه جانبه تمامي دستگاه هاست و بدون شك اجراي آن نيز بودجه اي ملي مي‌طلبد.

استاندار خراسان رضوي گفت: همه دستگاه‌ها هم قسم شده اند تا اين طرح اين بار به ثمر برسد و عزم مسئولان جدي است اما زمان به نتيجه رسيدن آن يك سال يا دو سال بشود مشخص نيست.

لزوم مشاركت همه دستگاه‌ها براي رفع عقب ماندگي‌ها

معاون هماهنگي امورعمراني استاندار خراسان رضوي نيز به مهر گفت: مشاركت همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها براي رفع اين عقب ماندگي و  ترويج و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ضرورت دارد و احداث باغ موزه براي بهره‌مندي از خاطرات و يادگاران دوران دفاع مقدس بسيار مؤثر است.

محمد حسن واحدي افزود: هر چقدر در اين زمينه دير حركت كنيم از قافله ترويج فرهنگ ايثار و شهادت عقب خواهيم ماند.

وي در ادامه در توضيح روند اجراي طرح گفت: مشكلات با آب منطقه اي تا قبل از احداث باغ موزه برطرف مي شود تا بعد از اجراي طرح دعواي حقوقي بوجود نيايد.

واحدي عنوان كرد: قرار بر اين است تا مشكلات ترافيكي در خيابان هاي اطراف اين طرح نيز در شوراي اداري شهرستان بررسي شود تا راه بر مشكلات در آينده بسته شود.

وي به در نظر گرفتن فضاي سبز در حاشيه كال اشاره كرد و گفت: بحث هاي فني و مهندسي نيز به طور قطعي قبل از شروع اجراي پروژه در نظر گرفته مي شود.

واحدي تاكيد كرد: از مسدولان سپاه پاسداران استان نيز خواسته شد تا در خصوص سند اين زمين پيگيري و مصوبه شوراي شهر را داشته باشند تا هر چه زودتر اين زمين در همه ابعاد آماده اجراي طرح موزه باغ دفاع مقدس شود.

زميني با دسترسي مناسب

مديركل بنياد حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس خراسان رضوي در اين رابطه به مهر يادآور شد: زمين در نظر گرفته شده براي اين طرح از نظر دسترسي زمين بسيار خوبي است و اين زمين از سه جهت به بلوار دانشجو، سيد رضي و بزرگراه امام علي(ع) متصل است.

سردار اكبر نجاتي با بيان تاريخچه اي از احداث اين باغ موزه گفت: مجتمع آيه ها، پارك كوهسنگي از جمله زمين هايي بودند كه براي اين موزه در نظر گرفته شد كه به دلايل مختلف مانند نداشتن سند با شكست مواجه شدند.

وي افزود: خراسان رضوي 23 هزار شهيد دارد كه وظيفه جهادي ما حكم مي كند تا خاطرات آنها جمع‌آوري و در اختيار جامعه به ويژه نسل جوان بگذاريم.

وي از رسانه‌ها براي پيگيري به نتيجه رسيدن زمين براي احداث اين باغ موزه قدرداني و خواست تا اصحاب قلم همچنان ياري رسان به اين بنياد باشند.

از اين زمين بيرون نمي‌رويم

مدير باغ موزه دفاع مقدس خراسان رضوي به مهر گفت: دو مشاور طرح هاي اوليه خود را ارائه كردند كه يك مشاور به نام شركت مشاور "هرم پي" انتخاب شده است.

حسن اميري با تاكيد بر اينكه نگاه اين بنياد در تاسيس اين باغ موزه كشوري است؛ گفت: قرارداد ميان بنياد و شركت مشاور قرارداد منعقد و كارهاي اجرايي زمين همچنان در حال پيگيري است.

 وي از آغاز طرح در ماه هاي آينده خبر داد و گفت: اين پروژه مهم ملي و فرهنگي بارها و بارها با تاخير و حتي توقف مواجه شده اما اين بار از اين زمين بيرون نمي رويم تا اين مهم تحقق يابد.

شهرداري بهترين زمين ممكن را براي ساخت باغ موزه دفاع مقدس اختصاص داد

رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد نيز در اين خصوص گفت: شهرداري بهترين زمين ممكن را براي ساخت باغ موزه دفاع مقدس اختصاص داده كه اطراف آن نيز در آينده به پارك چند ده هكتاري تبديل شده و مورد استفاده زائران و مجاوران قرار مي گيرد.

كمال سرويها افزود: شهرداري نمي تواند در بودجه سال آينده خود براي احداث اين باغ موزه مشاركت نمايد و مسئولان احداث باغ موزه دفاع مقدس، بايد همت كافي براي جذب بودجه مورد نياز به كار ببندند تا اين فرصت مناسب از دست نرود.

به نظر مي رسد كه با گذشت 18 سال از آغاز تصميم گيري براي اين طرح ملي وقت آن رسيده كه سرانجام اين طرح ملي عاقبت به خير شود و البته بنا بر تاكيد استاندار خراسان رضوي اين طرح ملي است و اعتبارات قطره چكاني پاسخگوي اين طرح نيست.

 

 

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :