صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tmk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtdldsYlR3QnhOVTAlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tmk4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtOTN0am80SmY3aHclM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tmk4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLW04WnVJJTJmQkxzYlklM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tmk4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi11OXNmQzVha3olMmY0JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - تعبير آيت الله جوادي آملي از جايگاه شهيد شهرياري در سراي باقي
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>خاطرات موضوعي>شهداي هسته اي
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/09/23
بازديد: 10334
تعبير آيت الله جوادي آملي از جايگاه شهيد شهرياري در سراي باقي

تعبير آيت الله جوادي آملي از جايگاه شهيد شهرياري در سراي باقي

تعبير آيت الله جوادي آملي از جايگاه شهيد شهرياري در سراي باقي

بهجت قاسمي همسر شهيد با اشاره به اينكه من و شهيد شهرياري خود را از اعضاي دانشگاه صنعتي اميركبير مي دانيم، افزود: زماني وارد دانشگاه صنعتي اميركبير شدم كه به تازگي دوره كارشناسي خود را به اتمام رسانده بودم و هنوز شهيد شهرياري را نمي شناختم.

قاسمي خاطرنشان كرد: چند سالي را در دانشگاه صنعتي اميركبير حضور داشتم و بالاخره در مقطع كارشناسي ارشد در رشته مهندسي هسته اي از دانشگاه صنعتي شريف قبول شدم و در اين دانشگاه بود كه با شهيد شهرياري آشنا شدم.

اين استاد دانشگاه در ادامه تصريح كرد: شهيد شهرياري دانشجوي نمونه و به قولي تاپ دانشكده مهندسي هسته اي دانشگاه صنعتي شريف بود.

وي در ادامه گفت: شهيد شهرياري را در ابتدا در ترم اول تحصيل خود ديدم و هميشه وي در سايت دانشگاه حضور داشت و به قولي مرجع دانشگاه و دانشجويان بود.

همسر شهيد شهرياري در ادامه تصريح كرد: همسرم فردي آرام و ساكت بود و دائماً با دانشجويان در مباحث علمي به بحث مي پرداخت و اساتيد دانشگاه صنعتي شريف بسيار وي را دوست داشتند.

قاسمي اظهار داشت: در ترم دوم تحصيلي خود كرسي درسي برپا داشت تا در اين كلاس بيشتر با شهيد شهرياري آشنا شدم.

اين استاد دانشگاه بيان داشت: شهيد شهرياري ترك زبان بود و كلاس درسي كه با وي داشتم در هنگام تدريس با لهجه شيرين تركي سخن مي گفت كه البته پس از ازدواج با وي گفتم "بايد يا تركي صحبت كني و يا كاملاً فارسي نمي شود هر دو زبان را با هم مختلط كني."

همسر شهيد شهرياري خاطرنشان كرد: مراسم ازدواج من و شهيد شهرياري در سلف سرويس اساتيد دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شد كه به نظرم اكنون اين محل به يك محل اداري تبديل شده است و به ياد دارم كه پس از آن با لباس عروس به خوابگاه رفتيم و زندگي بي تكلف خود را آغاز كرديم.

قاسمي تأكيد كرد: شهيد شهرياري از نظر رفتاري بسيار نمونه بود و فردي بسيار متشرع بود. در كلاس درس سن و سال من از بقيه دانشجويان بيشتر بود و در آن حين كارمند دانشگاه صنعتي اميركبير هم بودم و دانشجويان جوانتر از متشرع بودن شهيد شهرياري بسيار تعريف و تمجيد مي كردند و اين امر باعث مي شد تا وي را بيشتر بشناسم.

اين استاد دانشگاه گفت: پس از ازدواج با شهيد شهرياري عمق رفتار نمونه و متشرع بودنش را در زندگي شخصي خودمان ديدم و نماز شب خواندن همسرم را ديدم. در شب اول ازدواج مان سجاده نماز شب شهيد شهرياري پهن بود.

قاسمي اظهار داشت: شهيد شهرياري بسيار مبادي اخلاق بود و ادب، نگاه، صحبت، رفتار و تقدم سلام وي هميشه زبان زد بود.

همسر شهيد شهرياري در ادامه بيان داشت: در زماني كه قرار بود تز خود را ارائه دهم تا ساعت 22 يا 23 در خارج از منزل حضور داشتم و وي در اين برهه فعاليت هاي منزل نيز كمك مي كرد.

اين استاد دانشگاه به بيان خاطره اي از شهيد شهرياري پرداخت و گفت: يادم هست براي انجام كاري به كرج رفته بودم با شهيد شهرياري تماس گرفتم و به وي گفتم براي فرزندان مان غذا درست كن كه وي بدون ريختن روغن و نمك براي فرزندان نيمرو درست كرده بود.

قاسمي تصريح كرد: سالهايي كه با شهيد شهرياري زندگي كردم بسيار مرا رعايت مي كرد و به جرأت مي توانم بگويم لقمه غير حلالي وارد زندگي ما نشد.

وي با بيان اينكه شهيد شهرياري در كار علمي خود بسيار جدي بود، خاطرنشان كرد: شهيد شهرياري هنگامي كه مي خواست تز كارشناسي ارشد خود را ارائه دهد استادش فكر مي كرد چون وي شهرياري است و همه اساتيد و دانشگاهيان وي را حمايت مي كنند شايد تز مناسبي را ارائه ندهد اما شهيد شهرياري تز درسي خود را بسيار قوي ارائه داد و اين استاد بسيار متعجب بود.

قاسمي با تأكيد براينكه شهيد شهرياري علاقه داشت آنچه را كه فرا گرفته به همه منتقل كند، تصريح كرد: شهيد شهرياري بارها تا ساعت يك تا دو نيمه شب در خارج از منزل و هنگامي كه از وي مي پرسيدم كجا بودي؟ مي گفت تز درسي يكي از دوستان به مشكلي برخورده بود و در سايت كامپيوتري دانشگاه براي رفع اين مشكل حضور داشتم.

وي افزود: شهيد شهرياري به دانشجويان خود بسيار كمك مي كرد و وقت مي گذاشت كه در اين خصوص به وي مي گفتم وقت خودم را حلالت مي كنم اما بايد براي فرزندانمان وقت صرف كنيم.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه همسرم با دانشجويان خود بسيار صميمي بود، اظهار داشت: در دانشگاه صنعتي اميركبير درگيري هاي داخلي وجود داشت كه شهيد شهرياري به من مي گفت نمي توانم در دانشگاه اميركبير فعاليت كنم و در اين زمان رشته مهندسي هسته اي در دانشگاه شهيد بهشتي راه اندازي شد و با تقاضايي كه اين دانشگاه از شهيد شهرياري براي حضور در اين دانشگاه داشت وي با اشتياق فراوان به اين دانشگاه رفت و من نيز از دانشگاه صنعتي اميركبير به دانشگاه شهيد بهشتي انتقالي گرفتم.

همسر شهيد شهرياري با تأكيد براينكه همسرم با دانشجويان و همكاران خود رابطه صميمي داشت و آنان را همانند خانواده خود مي دانست، گفت: شهيد شهرياري در كلاس هاي درس خود بسيار جدي بود اما در خارج از كلاس درس حتي به مشكلات شخصي دانشجويان نيز رسيدگي مي كرد.

قاسمي تأكيد كرد: شهيد شهرياري به دانشجويان خود HOME WORK داده بود تا كد MCMP را كاملاً ياد بگيرند و دانشجويان وي اكنون در فراگيري اين كد كاملاً وارد هستند.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه شهيد شهرياري در بحث هسته اي كشورمان واقعاً طراز اول بود، خاطرنشان كرد: اساتيد بسياري در اين حوزه مشغول تدريس بودند اما تنها در يك زمينه تخصص دارند. در دانشكده مهندسي هسته اي دانشگاه شهيد بهشتي چند گروه درسي وجود دارد و تنها استادي كه در هر چهار رشته تدريس مي كرد شهيد شهرياري بود.

همسر شهيد شهرياري با بيان اينكه همسرم در انجام واجبات و ترك محرمات نيز به اندازه جديت در مسائل علمي جدي بود خاطرنشان كرد: شهيد شهرياري حتي در برخي عروسي ها حضور پيدا نمي كرد و با كسي هم تعارف نداشت. مي گفت "وقتي قرار است حلالي حرام شود در آن محل حضور پيدا نمي كنم".

قاسمي با اشاره به اينكه همسرم بسيار مراقبت مي كرد تا حلال را حرام نكند تأكيد كرد: شهيد شهرياري مطالعه تفسير قرآن را هرگز رها نمي كرد و تفسير آيت الله جوادي آملي را به صورت كتاب و نرم افزار هميشه همراه خود داشت. در خانه بخش هايي از تفسير قرآن را به من و فرزندان بيان مي كرد و همچنين ارادت خاصي به حافظ داشت.

وي افزود: شهيد شهرياري شعرهاي حافظ را مي خواند و آرام آرام اشك مي ريخت. برخي اوقات روبروي من مي نشست و شعر مي خواند و نمي دانم در اين اشعار چه مي ديد كه اشك مي ريخت.

قاسمي تأكيد كرد: به نظرم اين قانون الهي بود كه همسرم شهيد شود و واقعاً لياقت وي شهادت بود. و به اين دليل است كه خداوند صبر عظيمي به من داده است.

همسر شهيد شهرياري اظهار داشت: آيت الله جوادي آملي در مراسم چهلم همسرم در اطلاعيه اي اعلام داشتند "همسر و خانواده شهيد شهرياري مطمئن باشند كه وي در روح و ريحان است. اگر با دو دست پر به بارگاه الهي راه يافت، نه تنها مشكل خودش را حل مي كند بلكه مشكل ديگران را هم برطرف مي كند و از ديگران شفاعت خواهد كرد."

وي افزود: آيت الله جوادي آملي شخصيت كمي نيست و طي چند سال اخير با ايشان حشر و نشر داشتيم و به صورت خانوادگي خدمت ايشان مي رسيديم.

قاسمي با بيان اينكه يقين دارم جايي كه اكنون دكتر شهرياري است بسيار خوب است و به منزل خود نيز نظر دارد، گفت: از دو يا سه روز پيش از حادثه تا آخرين لحظاتي كه با همسرم بودم ارتباط عاطفي بسياري بين ما برقرار شده بود.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اگر آرامش دروني من نبود فكر مي كنم نمي توانستم دوري شهيد شهرياري را تحمل كنم و بايد باور داشته باشيد كه حضورش را در منزل حس مي كنم.

همسر شهيد شهرياري تصريح كرد: شهيد شهرياري به من و فرزندانم حتي اكنون كه به شهادت رسيده آرامش مي دهد و بايد اين نكته را توجه داشت كه خداوند توفيق داد كه به عنوان همسر در كنارش بودم.

وي در پايان خاطرنشان كرد: شهيد شهرياري از نظر روحي بسيار به من نزديك بود و در همه موارد زندگي با يكديگر مشورت مي كرديم. اميدوارم همسرم در پيشگاه خداوند متعال ما را از ياد نبرد و شفيع ما باشد.
برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :