صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLXpCaXQ3bDVkbFhBJTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1WenNTSlo1a0RzbyUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1oQkF6MTB3WWppQSUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.com/http://ravayatgar.com/fa/TVRVdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLWNpUDNUWnd1bzRvJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - فرصت های موجود در مکان های اسکان و اقامت
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>راهيان نور>بسته هاي محتوايي
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
5.0 (1)
/1
1393/12/02
بازديد: 24793

فرصت­های موجود در مکان­های اسکان و اقامت


 

 هدف­گذاری:

مخاطب ما در راهیان نور و زائر مَشاهد شهدا، باید دست­ پر به شهر خود بازگردد. او باید بهره و نتیجه‌ای روشن از سفرش دریافت کند تا بتواند با تصمیماتی مناسب، راه سعادت را در پیش­ گیرد. برای این منظور مکان­های اسکان و اقامت و مسیرهایی که به آن منتهی می‌گردد، بهترین فرصت برای «جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و بهره‌برداری» از مطالب گفته شده و مناطق دیده شده می‌باشد. همچنین این مکان­ها بهترین فرصت برای «تجدید قوا، تجهیز، نشاط­ آفرینی و دوپینگ زائران» محسوب می‌گردد.

ب. کارکرد راوی در عموم مکان­های اسکان و اقامت:

1. روایت‌گری (اگر مکان یادمان یا فضای خاص باشد).

2‌. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ.

3. ارتباط‌گیری و دوست‌یابی زائران با ارائه معیار.

4. تبلیغ چهره ­به­ چهره و مشاوره.

5. تشویق به نوشتن خاطرات و دل­نوشته­ ها.

6. برگزاری مسابقات متناسب با فضا.

7. اجرای مراسمات و ویژه ‌برنامه‌های متناسب با زمان‌های متفاوت (غروب، آخر شب، نیمه­ شب، بعد از نماز صبح و...).

8. شناسایی موقعیت­های خاص در محل اسکان و معرفی آن‌ها به زائران (مانند حسینیه تخریب در دوکوهه، اتاق‌های عمل یا معراج شهدا در بیمارستان‌های صحرایی و...).

و...

ج. معرفی مکان­های اسکان و فرصت­های موجود در آن:

مکان­هایی که جهت اقامت زائران در نظرگرفته شده است، به شرح زیر می‌باشد:

1. مکان‌های وابسته به ستاد راهیان نور که عبارتند از:

الف. وابسته به ارتش:

پادگان دژ.

پادگان حمید.

پادگان مشیداغ.

مجتمع سدّ کرخه.

ب. وابسته به سپاه:

پادگان شهید فرجوانی.

بیمارستان صحرایی، امام علی7، امام حسن7 و امام حسین7.

ستاد راهیان نور با استفاده از گروه خدماتی طلایه‌داران در قالب سه تیم به نام‌های «شهید صیاد شیرازی»، «شهید مجید بقایی» و «شهید سیدمرتضی آوینی» به کاروان­ها خدمات ارائه می‌نمایند. این خدمات شامل محل اسکان، هدایت و همراهی کاروان­ها جهت عزیمت به یادمان­ها، تغذیه و خدمات بهداشتی، اجرای مسابقات فرهنگی و قرعه‌کشی، ارائه و اجرای رزمایش شبانه و... می‌باشد.

2. مکان­های غیر وابسته به ستاد راهیان نور:

این مکان­ها عمدتاً توسط نهادها، سازمان‌ها، مراکز سپاه یا بسیج شهرستان‌ها و استان‌ها تدارک دیده می‌شود. این­گونه مکان­ها عمدتاً، پادگان، مسجد و حسینیه یا مدرسه می‌باشد.

خدماتی که در این مکان­ها ارائه می‌شود عمدتاً شامل محل اسکان، خدمات بهداشتی و تغذیه می‌باشد.

ج. فرصت­های موجود در مکان­های اسکان:

1. نمایشگاه‌ها.

2. صبح‌گاه (دوکوهه).

3. مکان­های خاص همچون حسینیه‌ حاج‌همّت یا حسینیّه تخریب در دوکوهه.

4. ساختمان‌های محل استقرار رزمندگان در پادگان‌ها.

5. اتاق‌های عمل یا معراج شهدا در بیمارستان‌ امام حسین7.

و... .

شما می‌توانید با شناسایی پادگان یا هر مکان دیگر و نقش آن در جنگ و بهره‌گیری از فرصت‌های فوق که در آن وجود دارد، بهره مناسبی از مدت­زمان حضور در محل اسکان بگیرید. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است:

- به استراحت خود، زائران، رانندگان و سایر عوامل اردو و محل اسکان توجه کافی داشته و سعی کنید آنان را تجهیز و مهیّا نمایید تا برای حضوری بهتر در فردایی دیگر آماده باشند.

- در برنامه‌های فرهنگی به عوامل خدماتی و رانندگان توجه داشته باشید.

- در روزهای اول، از مکان­ها برای تبیین مسائل مقدماتی و در روزهای پایانی، از مسائل مربوط به بهره‌گیری و نتیجه‌گیری استفاده نمایید و در هر صورت در توزیع مباحث دقیق باشید.

- از بروز حوادث و یا جلوه‌های ایثار و شهادت در هر محل، اطلاعاتی کسب نموده و از آن بهره بگیرید.

در صورتی که کاروانی را بدون راوی و مستعد یافتید در صدد ارتباط با آن‌ها برآمده و فرصتی را در اختیار آنان قرار دهید تا آنان نیز از برکت وجود یک راوی بهره‌مند گردند.

و... .

 

برچسب ها:
مطلب مرتبطی وجود ندارد.

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :